Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen Tongzhou Testing Co.,Ltd Vehicle-mounted multimedia navigation 2020-12-05 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS CTC Vehicle-mounted multimedia navigation 2020-12-05 ~ Đã xác minh
CCC CCC cqc HD Recorder 2021-08-10 ~ 2023-04-04 Đã xác minh
CE CE intertek Vehicle-mounted multimedia navigation:L9601, L701, L711, L721, L722, L723, L724, L801, L802, L901, L902, L911, L912, L921, L922, L931, L932, L101, L102, L111, L112, L121.L122, L131, L132, L231, L251 2021-08-10 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS intertek Vehicle-mounted multimedia navigation:L9601, L701, L711, L721, L722, L723, L724, L801, L802, L901, L902, L911, L912, L921, L922, L931, L932, L101, L102, L111, L112, L121.L122, L131, L132, L231, L251 2021-08-10 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Double knob navigator ZL201830604984.3 Double knob navigator APPEARANCE_DESIGN 2019-09-19 ~ 2029-09-19
Touch display navigator ZL201830604784.8 Touch display navigator APPEARANCE_DESIGN 2019-06-06 ~ 2029-06-06
A double knob navigator ZL201821814887.8 A double knob navigator UTILITY_MODEL 2019-06-06 ~ 2029-06-06
A screen printing hidden circuit for function keys of vehicle multimedia full touch panel ZL201821756608.7 A screen printing hidden circuit for function keys of vehicle multimedia full touch panel UTILITY_MODEL 2019-05-06 ~ 2029-05-06
A vehicle navigation radiator ZL201821753641.4 A vehicle navigation radiator UTILITY_MODEL 2019-08-26 ~ 2029-08-26
A kind of navigator with main engine and display screen separated and assembled ZL201822278845.3 A kind of navigator with main engine and display screen separated and assembled UTILITY_MODEL 2019-08-19 ~ 2029-08-19
A sliding volume adjusting device for vehicle navigator ZL201821816790.0 A sliding volume adjusting device for vehicle navigator UTILITY_MODEL 2019-06-24 ~ 2029-06-24
A kind of navigator motherboard ZL201822278304.0 A kind of navigator motherboard UTILITY_MODEL 2019-07-08 ~ 2029-07-08
A vehicle multimedia gesture control device ZL201821829720.9 A vehicle multimedia gesture control device UTILITY_MODEL 2019-04-22 ~ 2029-04-22
A vehicle navigation led spectrum display device ZL201920046832.5 A vehicle navigation led spectrum display device UTILITY_MODEL 2019-07-18 ~ 2029-07-18
The utility model relates to a vehicle navigation LED spectrum display device ZL201920046832.5 The utility model relates to a vehicle navigation LED spectrum display device UTILITY_MODEL 2019-07-18 ~ 2029-07-18
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
LeLv 7147686 LeLv Vehicle Parts & Accessories>>Automotive Parts & Accessories>>Auto Electronics>>Car DVD Player 2010-11-25 ~ 2020-11-27 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này